Τι είναι το backdroper;

Αυτό είναι η προσπάθεια μου που κάνω να μάθω πως λειτουργεί το Backdrop CMS αλλά και το Drupal 7. Παλιότερα είχα κάνει κάποιες προσπάθειες αλλα και έναν ιστότοπο με Drupal 7, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος βέβαια έληξε άδοξα, γιατί ο πελάτης για τον οποίο είχε δημιουργηθεί δεν τον χρειαζόταν, έτσι και η όλη προσπάθεια με το Drupal έμεινε εκεί.

Τώρα οποτε έχω χρόνο κάνω τις δοκιμές μου και ωριμότερος στο χώρο, προσπαθώ να μάθω και ίσως να βοηθήσω στην ανάπτυξη του Backdrop CMS.